Privacy

Caro’s Case, gevestigd in Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.carolinecrijns.nl

Roermond

Caroline Crijns is eindverantwoordelijke van Caro’s Case. Zij is te bereiken via info@carolinecrijns.nl

Welke gegevens verwerken wij?
Caro’s Case verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
  • Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst bij Caro’s Case

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carolinecrijns.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Caro’s Case verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het maken en inplannen van afspraken;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten;

Geautomatiseerde besluitvorming
Caro’s Case neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caro’s Case) tussen zit.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Caro’s Case bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Welke rechten heb je aangaande jouw data?
Je bent gerechtigd om jouw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Delen met derden
Caro’s Case deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Caro’s Case gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies (als Google analytics en Facebook Pixels) die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op de website van Caro’s Case kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen (denk hierbij aan video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caro’s Case en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carolinecrijns.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Caro’s Case neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via info@carolinecrijns.nl.